فیلتر
  • آغاز دیوارچینی طبقه همکف

    به اطلاع اعضای محترم می رساند 

    به شکر خداوند متعال نقشه های فاز 2 طبقه همکف آماده و دیوارچینی طبقه همکف نیز آغاز گردید.

    و همچنین کلیه ورق های استیج 7 در کارخانه سازنده خرد و در حال باکس شدن می باشند.

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745