مصوبات جلسه داخلی مورخ 94/08/08

کلیه اعضا میتوانند جهت مشاهده مصوبات جلسه داخلی پروژه برج نگین در مورخ 94/08/08 به قسمت هیئت مدیره - مصوبات هیئت مدیره مراجعه نمایند.

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745