پروژه دیلمان شهر ری

مشخصات پروژه : پروژه مربوط با تعداد 168 واحد مسکونی اعیانی پيش بيني گردیده است که مساحت دقیق واحدها طبق پروانه ساختماني و صورتجلسه تفكيكي كه پس از پايانكار ساختماني توسط اداره ثبت تعيين خواهد شد مشخص میگردد.

همه واحدها دارای انباري و پاركينگ میباشند .

واحدها داراي فضاهاي مشاعي از جمله آسانسور ، محوطه ، راه پله ، انشعابات و غيره طبق قانون تملك آپارتمانها خواهند بود و چون موارد اختصاصي مشاعي و مشتركات طبق مقررات و قانون شهرسازي با اسناد و مدارك قانوني مشخص و اعلام خواهد شد لذا عضو هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت .

پروژه دارای مشخصات ذیل میباشند :

 •   اسكلت آپارتمان از نوع بتنی و سقف ها ازنوع تیرچه .
 •   نماي ساختمان براساس نظر شهرداري منطقه .
 •   كف واحدها و تراسها در کلیه سطوح ازنوع سرامیک .
 •   پوشش دیوارها در آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی ازنوع کاشی . 
 •   چهارچوب دربهای داخلی از نوع فلزی ، کلیه دربها ازجنس HDF و درب ورودی ازجنس ضد سرقت. 
 •   پنجره ها و درب تراس ازنوع دوجداره .
 •   حفاظ راه پله و درب انباری ها از نوع پروفيل آهن رنگ آمیزی شده . 
 •   كف راهروها و پاگردها و پله ها از نوع سنگ یا سرامیک . 
 •   كف پارگينگها و انباریها بتن ، بهمراه پوشش سیمان شسته .
 •   ایزولاسیون تراسها، حمام ها ، سرويسها ، آشپزخانه وبامها ازجنس ایزوگام .
 •   سيستم گرمايي پکیج و سيستم سرمايي کولر آبی . 
 •   انجام لوله كشي آب و فاضلاب و تاسیسات برقی مطابق نقشه های تأسيساتی . 
 •   روشنايي فقط در حد نصب لامپ ( تهیه و نصب وسايل ديگر نظير لوستر و روشنايي گاز و شب خواب و... بعهده عضو ) .
 •   آيفون از نوع تصویری . 
 •   کلیه کلید و پریزها ، شیرآلات و چینی آلات بهداشتی از انواع درجه یک ایرانی .
 •   کلیه مصالح ، لوازم ساختماني و يراق آلات مورد استفاده دراحداث واحدها ازانواع درجه یک ایرانی خواهد بود.

هزينه پروژه و نحوه پرداخت عضو : نحوه محاسبه هزینه های پروژه به شرح ذیل است :

هزینه اولیه پروژه : مطابق قرارداد تعاونی با فروشنده هزینه اولیه پروژه براي هر متر مربع خالص بنا مبلغ 16,250,000ریال  میباشد .

هزينه پروژه شامل موارد زير مي شود :

1- هزينه جواز 2- هزینه ساخت 3- هزينه هاي بيمه ، آتش نشاني( اعم از عوارض و خريد و اجرا) ، پست 4 – كليه عوارض اعم از سالانه و پايانكار 5- هزينه هاي تفكيك، ماليات و ....

هزينه پروژه شامل موارد زير نمي شود :

1 – هزينه هاي دولتي مانند نقل و انتقال 2 – هزينه هاي کنترل و مشاوره مهندسی 3 – سودهاي دوران مشاركت هرگونه وام دريافتي ، كارمزد بانكي و هزينه هاي مرتبط (ارزيابي و...) 4- هزينه انشعاب آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن 5- هزينه هاي پاداش هيأت مديره و حق الزحمه مديرعامل و بازرس تعاوني طبق قانون اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 6- هزينه هاي عمومي شامل ( هزينه حسابداري و حسابرسي ، هزينه هاي دفتر تعاوني ، هزينه هاي آب و برق و ارتباطات ) ...

اين قيمت بر اساس نرخ خریداری شده مطابق قرارداد تعاونی با فروشنده در سه ماهه چهارم سال 1392 تعیین گرديده و بديهي است در صورت افزايش يا كاهش نرخ ، اين رقم با مصوب هيئت مديره قابل تغيير خواهد بود و اعضا ملزم به پذيرش قيمت جديد طبق نرخ نهایی خواهند بود.هرگونه تغيير احتمالي از طريق بخشنامه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

هزینه نهایی پروژه :

نحوه محاسبه هزينه نهایی پروژه مجموع هزینه های ذکر شده در موارد بالا میباشد .

جهت تسویه حساب نهایی با عضو مجموع هزینه های ذکر شده در موارد بالا ملاک عمل قرار میگیرد. 

 

نحوه پرداخت عضو :

 •   20% همزمان با عضویت
 •   10% آغاز عملیات فونداسیون 
 •   10% آغاز عملیات اسکلت 
 •   10% آغاز عملیات اسکلت طبقه هفتم ( میانی )
 •   10% آغاز عملیات سفتکاری
 •   10% آغاز تاسیسات
 •   10% آغاز نما
 •   10% آغاز نازک کاری 
 •   10% پایان ساخت ، تسویه حساب و تحویل واحد

با توجه به این موضوع که هزینه نهایی پس از اتمام پروژه و پایان ساخت مشخص میگردد ، تسویه حساب عضو با تعاونی ، باتوجه به هزينه نهایی انجام شده توسط تعاوني مطابق موارد مشروحه به نسبت تعداد واحدهاي پروژه و به تناسب متراژ آنها محاسبه و ملاک عمل تسویه حساب با عضو قرارخواهد گرفت .

 

دریافت وام و شرایط آن : 

هيئت مديره تمامي مساعي خود را جهت انتفاع بيشتر اعضاء بكار خواهد برد . در همين راستا هيئت مديره تلاش مي نمايد درصورت لزوم از كليه بانكها ( اعم از دولتی یا خصوصی ) و مؤسسات اعتباري بعنوان وكيل عضو براي دريافت وام اقدام نمايد و در صورت دريافت وام به نسبت پروژه مبلغ بعنوان هزينه پرداختي توسط عضو تلقي مي شود ، بنابراين اعضاء ملزم به پرداخت هزينه ها تا زمان تحويل پروژه خواهند بود و تا زمانيكه وام توسط تعاوني دريافت نشده باشدعضو ملزم به پرداخت هزينه ها براي پيشرفت كار مي باشد .

هيئت مديره مجاز است براي اخذ وام اسناد مالكيت را در رهن بانك يا مؤسسات اعتباري قرار دهد و چون وام براي كل پروژه پيگيري مي شود هيچ يك از اعضاء نمي تواند عدم دريافت وام را درخواست نمايد .

با توجه به اينكه دريافت وام مستلزم پرداخت سود دوره مشاركت و كارمزد بانكي و هزينه هاي مرتبط (ارزيابي و...) مي باشد لذا كليه هزينه هاي خاص وام بر عهده اعضاء بوده و كليه اعضاء ملزم به پرداخت وام وهزينه هاي فوق الذكرطبق مدت بازپرداخت آن مي باشند وهيچگونه اعتراضي در اين خصوص مورد قبول نميباشد.

در صورت عدم دریافت وام به دلايل پيش بيني نشده يا تغيير در مقررات بانك ، هيئت مديره هيچگونه تعهدي نداشته و اعضاء ملزم به پرداخت هزينه ها در موعد تعيين شده مي باشند .

 

نحوه تحويل موقت واحدها به عضو : واگذاري موقت واحد مسكوني به عضو پس از ايفاي تعهدات مالي وتسویه حساب عضو طبق صورتجلسه هيئت مديره خواهد بود بنابراين عضو هيچگونه حقي براي تصرف بدون صورتجلسه فوق نداشته و در غير اينصورت تصرف عدواني تلقي و عضو ملزم به پرداخت خسارات وارده به تعاوني خواهد بود .

پس از تحويل موقت واحد  طبق صورتجلسه هيئت مديره با عضو تا اخذ پايانكار و صورتجلسه تفكيكي و انتقال اسناد به عضو ، هيچيك از اعضاء متصرف ، حق تغيير در نما و ظاهر ساختمان و فضاهاي عمومي آن وهرآنچه را که تأثیرگذار دراخذ پایانکار باشد حتي با توافق همديگر نخواهند داشت و در صورت اقدام ملزم به پرداخت  كليه ي خسارتهاي اين موضوع میباشند .

ضرائب مبنای محاسبه امتیازات توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد و نحوه واگذاري واحدها به اعضاء براساس امتیاز محاسبه شده براساس مدت زمان واریز تا انتهای پروژه * مبلغ واریزی خواهد بود كه جدول آن توسط هيئت مديره تعيين و حداكثر 2 ماه قبل از تحويل موقت ، امتياز هر عضو محاسبه و به وي اعلام خواهد شد و هرگونه اعتراض عضو در خصوص ملاك محاسبه امتياز توسط هيئت مديره ، مسموع نخواهد بود .

 

ساير موارد : مبنای اولویت بندی انتخاب واحد میزان امتیاز کسب شده تا زمان تسویه حساب اعضاء میباشد . چنانچه متقاضی و یا نماینده قانونی وی به هر دلیل در زمان انتخاب واحد غایب باشند ، تعاونی براساس اولویت و امتیاز متقاضی ، اقدام به انتخاب واحد برای وی مینماید که این انتخاب بدون حق اعتراض مورد قبول خواهد بود .

در صورتيكه در طول برنامه ساخت تمام يا برخي از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل تغيير كند تعهدات تعاوني نسبت به عضو در اجراي اين پروژه کماکان به قوت خود باقي است و هيئت مديره و مديرعامل جديد مسئول اجراي آن خواهد بود .

در صورت عدم انجام بموقع تعهدات توسط هر يك از اعضاء مطابق مصوبات هیئت مدیره ، هيئت مديره مي تواند راساً نسبت به جریمه یا واگذاری واحد به سايرين (حتی بصورت حراج ) اقدام و نيازي به اخذ مجوز عضو نمي باشد و هرگونه اعتراض عضو فاقد اثر و عضویت عضو كان لم يكن تلقي مي گردد .

نحوه اطلاع رساني عمومي به اعضاء اين پروژه اطلاعيه موجود در دفتر تعاوني ، و پیامک ارسالی مي باشد و هرگونه عدم اطلاع عضو غير قابل قبول است بديهي است نشاني موجود در عضویت نامه بعنوان نشاني قانوني عضو تلقي و در صورتيكه نياز به اطلاع اختصاصي عضو باشد با آدرس فوق الذكر مكاتبه خواهد شد و كليه مكاتبات تعاوني با اعضاء بعنوان اطلاع عضو تلقي مي شود و غير قابل اعتراض مي باشد .

شرایط نقل و انتقال : واگذاري امتياز به سايرين طبق شرايط زير است:

الف : مراحلی که توسط واگذار کننده میبایست انجام گیرد :

درخواست كتبي مبنی بر واگذاری ، موافقت هيئت مديره ، ارائه كليه ي فيشهاي واريزي تا زمان انتقال ، تحویل عضویت نامه جهت ابطال

ب- مراحلی که توسط واگذار گیرنده میبایست انجام گیرد :

واريز هزينه عضویت به حساب تعاوني ، ارائه مدارك ، درخواست صدور عضویت نامه

هرنوع واگذاري مكرر نيز تابع موارد فوق مي باشد و تعاوني هيچگونه پاسخگويي به افرادي كه خارج از اين رویه اقدام به خريد يا فروش نمايند ، ندارد.

 

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745