اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان سیمان تهران

مدیر عامل : آقای حمیدرضا صادقی

رئیس هیئت مدیره : آقای حسین ابوالقاسم

نائب رئیس هیئت مدیره : آقای دهپور خندان

عضو هیئت مدیره : آقای مهدی شاهرضا قمشه‌ای

عضو هیئت مدیره : آقای محمدرضا زاهدی‌فر

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745