صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 94/08/20

مجمع عمومی عادی نوبت اول این شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ 94/07/12 با حضور 165نفر از 310نفر کل اعضاء راس ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 در محل حسینیه 14معصوم(ع) تشکیل گردید.

ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه 1- محمدصادق جوادی 2- بیژن شکرآبی 3- اصغر بختیاری 4- ابوالحسن بختیاری 5- عادل قشقایی 6- مجید قاسم آبادی 7- سیدکمال هاشمی به ترتیب به سمت های هیئت رئیسه و ناظرین مجمع عمومی انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند.

تحت نظارت هیئت رئیسه مجمع عمومی، دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

الف) تعیین تکلیف نفرات بدهکار : برای پروژه برج نگین مرواریدشهر مقرر گردید هرچند عضو با واریزی پایین تر از مبلغ 150میلیون تومان با یکدیگر ادغام و مالک یک واحد گردند. همچنین مقرر گردید طبقه چهارم و هفتم مسکونی جهت فروش بصورت متراژی درنظر گرفته شود که طبقه هفتم برای نفرات با خرید بالای 20مترمربع و طبقه چهارم برای نفرات با خرید کمتراز 20مترمربع درنظر گرفته شود. همچنین مقرر گردید کلیه اعضای بدهکار پروژه دیلیمان شهرری مبالغ بدهی خود را تا مورخ 94/08/30 و همچنین کلیه اعضا مبلغ سه میلیون تومان به حساب واریز نمایند.

ب) انتخابات هیئت مدیره و بازرس : بطور کتبی و مخفی اتخاذ رای گردید که پس از شمارش آراء ماخوذه آقایان حمیدرضا صادقی در سمت مدیرعامل ، حسسین ابوالقاسم در سمت رئیس هیئت مدیره ، مهدی شاهرضاقمشه ای در سمت نائب رئیس ، محمدرضا زاهدی فر در سمت منشی هیئت مدیره و دهپور خندان در سمت عضو هیئت مدیره به عنوان 5نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مرتضی اسحاقی آشتیانی و غلامرضا ولایی در سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3سال انتخاب گردیدند. همچنین انتخابات بازرس به علت عدم داشتن کاندیداتورهای دارای صلاحیت انتجام نگردید.

ضمنا مجمع عمومی به هیئت مدیره با حق توکل به غیر تفویض اختیار می نماید تا نسبت به انجام امور ثبتی و قانونی شرکت اقدام نمایند.

جلسه در ساعت 16:30 خاتمه یافت.

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745