تغییر شماره حساب واریزی

به اطلاع کلیه اعضای برج نگین میرساند از این پس کلیه واریزی ها میبایست به شماره حساب به شرح ذیل واریز گردد :

بانک : مسکن

شعبه : شهرک راه آهن کد 2898

شماره حساب : 14005154126

شماره شبا : IR100140040000014005154126

نام صاحب حساب : تعاونی مسکن سیمان تهران

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745