آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

 

"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه سیمان تهران به شماره ثبت 27600 "

 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) که راس ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 در محل

حسینیه 14معصوم(ع) واقع در شهرری، سه راه ورامین، نرسیده به میدان معلم، نبش خیابان شهید ابوالفضل مهاجری برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

-      یادآوری میگردد جلسه مذکور با حضور نصف بعلاوه یک از کل اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن جهت همه اعضاء اعم از حاضر و یا غایب نافذ خواهد بود.

-      ضمنا در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد میتواند حق حضور و یا اعمال رای خود را به نماینده تام الاختیار اعطا نماید که در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود.

-      لازم به ذکر است کلیه اعضاء میبایست برگه حضور در مجمع خود را از دفتر تعاونی تهیه نمایند.

دستورات جلسه :

  1. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
  2. تعیین تکلیف اعضای بدهکار

                                                             هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

                                                                                                                 کارگران کارخانه سیمان تهران

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745