پلان طبقات برج نگین

پلان (الف) نقشه معماری اولیه پروژه با متراژ خالص مسکونی حدود 16800مترمربع میباشد که با تغییرات حاصل بر نقشه، 

موفق به تهیه پلان (ب) با متراژ خالص مسکونی حدود 17700مترمربع شدیم که این امر درصورت توانایی مالی پروژه جهت پرداخت های به شهرداری جهت گرفتن تاییدیه های لازم قابل اجرا خواهد بود.

 

لازم به ذکر است که طراحی پلان جدید تماما به نفع اعضاء بوده، چرا که با پرداخت همان مبلغ جهت ساخت، اعضاء میتوانند متراژ مفید بالاتر و مشاع کمتر (پلان جدید) داشته باشند که درنهایت بهره مالی بیشتری خواهند برد.

 

حال به اعضاء محترمی که واجد شرایط انتخاب واحد میباشند توصیه میگردد که جهت انتخاب واحد خود حتما به هر دو پلان توجه نمایند چون درصورت عدم توانایی مالی پروژه، نقشه های اولیه قابل اجرا خواهد بود.

 

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745