صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 94/08/20

مجمع عمومی عادی نوبت اول این شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ 94/07/12 با حضور 165نفر از 310نفر کل اعضاء راس ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 در محل حسینیه 14معصوم(ع) تشکیل گردید.

مطالعه بیشتر...

جلسه داخلی پروژه برج نگین مورخ 94/08/08

ازکلیه اعضاء دعوت میگردد https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/ تا در جلسه داخلی روز جمعه

مطالعه بیشتر...

راه های تماس با ما

تلفن : 33421006-021
نمابر : 33421050-021
پیامک : 50004619000567 و 30002625262552
آدرس ایمیل : maskan_cement@yahoo.com
صندوق پستی : 4148-18/745